Kdo jsme

Jsme společnost EXPERTS - Znalecký ústav s.r.o.

Společnost EXPERTS - Znalecký ústav, spol. s.r.o., provádí znalecké posudky včetně odhadů pro soudy, státní organizace, právnické a fyzické osoby.

Společnost vyhotovuje znalecké posudky a odhady pro nemovitosti (budovy, haly, rodinné domy, rekreační chaty, zahrádky, bytové i nebytové jednotky, venkovní úpravy, pozemky všeho druhu, věcná břemena). Poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti oceňování nemovitého majetku, odborná vyjádření ke stavbám autorizovanými techniky ve výstavbě.

Společnost vznikla z jádra Společnosti SRM- Consult Plzeň, spol. s.r.o., která byla zapsána u Krajského soudu v Plzni od 16. července 1997. IČO: 252 11 935, se sídlem v Brance 24 Plzeň město. Dne 10. 09. 1997 byla společnost na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlonosti ČR zapsána pod čj. 151/97 - OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, stavebnictví, pod obchodním názvem SRM - CONSULT Plzeň, s.r.o.

V prosinci roku 2011 byla společnost přejmenována na dnešní obchodní jméno Společnost EXPERTS - Znalecký ústav s.r.o. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti EXPERTS - Znalecký ústav s.r.o. byla dne 06. 01 . 2012 podána žádost na Ministerstvo  spravedlnosti ČR o vyjmutí ze seznamu znaleckých ústavů. ministerstvo spravedlnosti ČR žádosti dne 11. 01. 2012 vyhovělo.

Ředitelkou společnosti SRM - CONSULT Plzeň, s.r.o. a nyní EXPERTS - Znalecký ústav s.r.o., je paní Milada Vondrušová, která byla jmenována Krajským soudem v Plzni dne 02. 11. 1994, č.j. Spr.1874/94, pro základní obor Ekonomika odvětví: ceny a odhady se zvláštní specifikací nemovitostí a je odborným garantem u stávající společnosti. Znaleckou činnost vykonává nepřetržitě od svého jménování. Společnost i nadále spolupracuje se znalci a autorizovanými inženýry a techniky, kteří se podíleli na činnosti SRM - CONSULT Plzeň s.r.o., znalecký ústav.

Současná společnost si i nadále zachovává vysokou odbornost a znalosti v oboru oceňování majetku pro nemovité věci. Ředitelka společnosti a spolupracujícín znalci se průběžně vzdělávají a zúčastňují se odborných školení a přednášek, ze kterých získávají certifikáty a osvědčení o jejich absolvování.


Jsme kvalifikovaná společnost pro ocenění:

  • majetku - věci movité - věci nemovité
  • Provádění staveb  jejich změn a odstraňování
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Fotografické služby
  • Prezentační fotografie pro společnosti, média
  • Překladatelské a tlumočnické služby mimo soudní pro anglický, portugalský, italský jazyk
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení vč. lektorské činnosti
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Naše motto:

Dnešní luxus je průměrným standardem

zítřka.

                               (ROSS - BRACHMANN - HOLZNER)

Proč vybrat EXPERTS - Znalecký ústav s.r.o.

1 Profesionální zpracování
2 Osobní přístup
3 Krátké dodací lhůty
4 Smluvní ceny- u většího rozsahu zajímavé slevy
5 Znalecký posudek je možné použit pro případný soudní spor

Kde nás najdete

U Hrušky 55/13, 150 00 Praha 5